Klass 4A

Vi är klass 4Apå Klöxhultsskolan i Älmhult. Vi är 24 elever i vår klass. Denna blogg skapade vår mentor Linda Svennarp för att på ett enklare sätt nå ut med information till elever och vårdnadshavare.

På denna blogg kommer du bland annat att kunna läsa information från skolan och vilka läxor vi har.

Trevlig läsning!
Mentor Linda Svennarp, lärare i sv, ma, eng, NO och teknik.
E-mail: linda.svennarp@almhult.se

Övriga lärare:
Idrott: Robin Svensson: robin.svensson@almhult.se
Musik: Nathanael Crona: nathanael.crona@almhult.se
Textilslöjd: Annica Bengtsson: Annica.Bengtsson@almhult.se
Trä -och metallslöjd: Jonny Grönlund: jonny.gronlund@almhult.se
SO: Patrik Rozijan: patrik.rozijan@almhult.se
Bild: Fanny Nilsson: fanny.nilsson@almhult.se